کمد و فایلهای چوبی و فلزی

کمد جا موبایلی فلزی رنگ استاتیک

کمد جا موبایلی فلزی رنگ استاتیک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جا موبایلی فلزی 4 درب

کمد جا موبایلی فلزی 4 درب

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جا موبایلی فلزی 6 درب رنگ استاتیک

کمد جا موبایلی فلزی 6 درب رنگ استاتیک

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی تک درب ایستاده

کمد جالباسی فلزی تک درب ایستاده

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 6 درب روی هم

کمد جالباسی فلزی 6 درب روی هم

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 4 درب روی هم

کمد جالباسی فلزی 4 درب روی هم

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 4 درب روی هم

کمد جالباسی فلزی 4 درب روی هم

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 3 درب روی هم

کمد جالباسی فلزی 3 درب روی هم

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 3 درب ایستاده

کمد جالباسی فلزی 3 درب ایستاده

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی فلزی 2 درب روی هم

کمد جالباسی فلزی 2 درب روی هم

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد بایگانی دوار فلزی پنج طبقه  زونکنی

کمد بایگانی دوار فلزی پنج طبقه زونکنی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی 6 درب کوتاه فلزی

کمد جالباسی 6 درب کوتاه فلزی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد جالباسی10 درب روی هم فلزی

کمد جالباسی10 درب روی هم فلزی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد بایگانی رمزدار دو جداره قفل و دستگیره گاو صندوقی

کمد بایگانی رمزدار دو جداره قفل و دستگیره گاو صندوقی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فایل 4 کشو ملامینه FP4 MDF وحدت

فایل 4 کشو ملامینه FP4 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فایل 3 کشو ملامینه FP3 MDF وحدت

فایل 3 کشو ملامینه FP3 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فایل2 کشو ملامینه FP2 MDF وحدت

فایل2 کشو ملامینه FP2 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد کتابخانه ملامینه K180 MDF وحدت

کمد کتابخانه ملامینه K180 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد کتابخانه ملامینه با طبقات شیشه ای KF180 MDF وحدت

کمد کتابخانه ملامینه با طبقات شیشه ای KF180 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کمد کتابخانه ملامینه 4 شیشه قابدارK209 MDF وحدت

کمد کتابخانه ملامینه 4 شیشه قابدارK209 MDF وحدت

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09121512190

تلفن : 025-36613450, 025-36600055

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : sanayefelezyvahdat.ir